News News

Initiatives & Research
活動と研究成果

一覧 -2003年からの論文成果一覧

2022

Large-scale Integrated Analysis of Genetics and Metabolomic Data Reveals Potential Links Between Lipids and Colorectal Cancer Risk

Xiang Shu , Zhishan Chen , Jirong Long , Xingyi Guo , Yaohua Yang , Conghui Qu , Yoon-Ok Ahn , Qiuyin Cai , Graham Casey , Stephen B Gruber , Jeroen R Huyghe , Sun Ha Jee , Mark A Jenkins , Wei-Hua Jia , Keum Ji Jung , Yoichiro Kamatani , Dong-Hyun Kim , Jeongseon Kim , Sun-Seog Kweon , Loic Le Marchand , Koichi Matsuda , Keitaro Matsuo , Polly A Newcomb , Jae Hwan Oh , Jennifer Ose , Isao Oze , Rish K Pai , Zhi-Zhong Pan , Paul D P Pharoah , Mary C Playdon , Ze-Fang Ren , Robert E Schoen , Aesun Shin , Min-Ho Shin , Xiao-Ou Shu , Xiaohui Sun , Catherine M Tangen , Chizu Tanikawa , Cornelia M Ulrich , Franzel J B van Duijnhoven , Bethany Van Guelpen , Alicja Wolk , Michael O Woods , Anna H Wu , Ulrike Peters , Wei Zheng