News News

Initiatives & Research
活動と研究成果

一覧 -2003年からの論文成果一覧

2022

Biological insights into systemic lupus erythematosus through an immune cell-specific transcriptome-wide association study

Xianyong Yin , Kwangwoo Kim , Hiroyuki Suetsugu , So-Young Bang , Leilei Wen , Masaru Koido , Eunji Ha , Lu Liu , Yuma Sakamoto , Sungsin Jo , Rui-Xue Leng , Nao Otomo , Young-Chang Kwon , Yujun Sheng , Nobuhiko Sugano , Mi Yeong Hwang , Weiran Li , Masaya Mukai , Kyungheon Yoon , Minglong Cai , Kazuyoshi Ishigaki , Won Tae Chung , He Huang , Daisuke Takahashi , Shin-Seok Lee , Mengwei Wang , Kohei Karino , Seung-Cheol Shim , Xiaodong Zheng , Tomoya Miyamura , Young Mo Kang , Dongqing Ye , Junichi Nakamura , Chang-Hee Suh , Yuanjia Tang , Goro Motomura , Yong-Beom Park , Huihua Ding , Takeshi Kuroda , Jung-Yoon Choe , Chengxu Li , Hiroaki Niiro , Youngho Park , Changbing Shen , Takeshi Miyamoto , Ga-Young Ahn , Wenmin Fei , Tsutomu Takeuchi , Jung-Min Shin , Keke Li , Yasushi Kawaguchi , Yeon-Kyung Lee , Yong-Fei Wang , Koichi Amano , Dae Jin Park , Wanling Yang , Yoshifumi Tada , Yu Lung Lau , Ken Yamaji , Zhengwei Zhu , Masato Shimizu , Takashi Atsumi , Akari Suzuki , Takayuki Sumida , Yukinori Okada , Koichi Matsuda , Keitaro Matsuo , Yuta Kochi , Japanese Research Committee on Idiopathic Osteonecrosis of the Femoral Head; Kazuhiko Yamamoto , Koichiro Ohmura , Tae-Hwan Kim , Sen Yang , Takuaki Yamamoto , Bong-Jo Kim , Nan Shen , Shiro Ikegawa , Hye-Soon Lee , Xuejun Zhang , Chikashi Terao , Yong Cui , Sang-Cheol Bae