News News

Initiatives & Research
活動と研究成果

一覧 -2003年からの論文成果一覧

2021

Meta-analysis of 208370 East Asians identifies 113 susceptibility loci for systemic lupus erythematosus

Xianyong Yin ,,,,,, Kwangwoo Kim , Hiroyuki Suetsugu,,, So-Young Bang,, Leilei Wen,,, Masaru Koido,, Eunji Ha, Lu Liu,,, Yuma Sakamoto, Sungsin Jo, Rui-Xue Leng , Nao Otomo,,, Viktoryia Laurynenka, Young-Chang Kwon, Yujun Sheng,,, Nobuhiko Sugano , Mi Yeong Hwang, Weiran Li,,, Masaya Mukai, Kyungheon Yoon, Minglong Cai,,, Kazuyoshi Ishigaki,,,, Won Tae Chung, He Huang,,, Daisuke Takahashi, Shin-Seok Lee, Mengwei Wang,,, Kohei Karino, Seung-Cheol Shim, Xiaodong Zheng,,, Tomoya Miyamura, Young Mo Kang, Dongqing Ye , Junichi Nakamura, Chang-Hee Suh, Yuanjia Tang, Goro Motomura, Yong-Beom Park, Huihua Ding, Takeshi Kuroda, Jung-Yoon Choe, Chengxu Li, Hiroaki Niiro, Youngho Park, Changbing Shen,, Takeshi Miyamoto, Ga-Young Ahn, Wenmin Fei, Tsutomu Takeuchi, Jung-Min Shin, Keke Li, Yasushi Kawaguchi, Yeon-Kyung Lee, Yongfei Wang , Koichi Amano, Dae Jin Park, Wanling Yang , Yoshifumi Tada, Ken Yamaji, Masato Shimizu, Takashi Atsumi, Akari Suzuki, Takayuki Sumida, Yukinori Okada ,, Koichi Matsuda,, Keitaro Matsuo,, Yuta Kochi, Japanese Research Committee on Idiopathic Osteonecrosis of the Femoral Head, Leah C Kottyan ,, Matthew T Weirauch,, Sreeja Parameswaran, Shruti Eswar, Hanan Salim, Xiaoting Chen, Kazuhiko Yamamoto , John B Harley,,, Koichiro Ohmura, Tae-Hwan Kim ,, Sen Yang,,, Takuaki Yamamoto, Bong-Jo Kim, Nan Shen ,,, Shiro Ikegawa, Hye-Soon Lee, , Xuejun Zhang,,,, Chikashi Terao ,,, Yong Cui, Sang-Cheol Bae